Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gezamenlijke commissies - 2 november 2022

Locatie:
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Gezamenlijke commissies Begroting

Belastingverordeningen 2023
Onderdeel van de Programmabegroting 2023 is de paragraaf Lokale heffingen. Om de uitgangspunten voor de lokale heffingen in 2023 daadwerkelijk uit te kunnen voeren, dienen de belastingverordeningen (en tarieven) aangepast en door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Dit voorstel strekt tot het actualiseren van de diverse belastingverordeningen.