Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 18 november 2020

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: B. Verweij
Toelichting: Onderwerpen:

Portefeuille Klimaat en energie:

* CO2 neutrale bedrijfsvoering in relatie tot het verduurzamen van het Raadhuis, de Villa en het StadskantoorPortefeuille Wonen

* Doelgroepenverordening Hilversum

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen van en vragen aan burgemeester Broertjes en wethouder Heller (inclusief de mededelingen en vragen inzake Regionale aangelegenheden)
4
CO2 neutrale bedrijfsvoering in relatie tot het verduurzamen van het Raadhuis, de Villa en het Stadskantoor (707370)
Op 29 januari 2020 heeft de raad het besluit genomen om het Raadhuis voor 2022 CO2 neutraal te maken volgens variant 1 met uitzondering van de plaatsing van een warmtepomp en koelinstallatie.
Daarnaast heeft de raad opdracht gegeven om een geschikte locatie te zoeken om ca 3.100 zonnepanelen te kunnen plaatsen om te kunnen voorzien in de duurzame elektriciteitsbehoefte van het raadhuis en de gemeentewerf.

Per 1 januari 2021 verandert de berekeningsmethode om de energiezuinigheid van gebouwen te berekenen. Dan mag alleen duurzame elektriciteit welke direct op en rond het gebouw wordt opgewerkt meegeteld worden. Hierdoor is het realiseren van een energieneutraal Raadhuis niet mogelijk.

Zoals eerder door ons aangegeven in de beantwoording artikel 41 vragen is het realiseren van een CO2 neutraal/energieneutraal Raadhuis geen vereiste voor het behalen van een CO2 neutrale bedrijfsvoering. Duurzame elektriciteit kan binnen de CO2 neutrale bedrijfsvoering ook worden ingekocht en is de realisatie van een zonnepark vanwege de veranderde berekeningsmethode niet meer haalbaar.

Naar aanleiding hiervan hebben we 3 scenario’s voor de verdere verduurzaming van het Raadhuis, de Villa en het Stadskantoor als onderdeel van de bredere opgave CO2 neutrale bedrijfsvoering uitgewerkt waarover wij u advies vragen.
5
Doelgroepenverordening Hilversum (616134)
Voorgesteld wordt de Doelgroepenverordening Hilversum vast te stellen. Met deze verordening kunnen nieuwbouwwoningen beschikbaar worden gemaakt voor de in de verordening bepaalde doelgroepen. In de verordening is opgenomen welke doelgroepen passen bij sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en middeldure huurwoningen plus. Met de verordening heeft de gemeente een middel in handen om woningen die voor een bepaalde doelgroep op de markt komen ook voor deze doelgroep beschikbaar te houden.