Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 28 oktober 2020

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.R. Jaarsma
Toelichting: Onderwerpen:

Portefeuille Project Spoorzone:
Gebiedsagenda 1221 (Commissievoorstel Democraten Hilversum)

Portefeuille Ruimtelijke Ordening:
Herzien Plan van Aanpak Omgevingsvisie

Wethouder Voorink is afwezig en wordt vervangen door wethouder Scheepers.
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
Wethouder Voorink is afwezig en wordt vervangen door wethouder Scheepers.
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen van en vragen aan wethouder Voorink (inclusief de mededelingen en vragen inzake Regionale aangelegenheden)
4
Gebiedsagenda 1221 (Commissievoorstel Democraten Hilversum) (705418)
Bij dit agendapunt komen zes insprekers.
5
Omgevingsvisie Hilversum 2040, herzien plan van aanpak (675512/v.d. Vegt)
Dit voorstel neemt u op twee manieren mee in de vervolg-aanpak voor de Omgevingsvisie. Het biedt in de ‘bestuurlijke systeemwereld’ de door u gevraagde duidelijkheid over het bestuurlijke proces in de tijd, de samenhang tussen de verschillende lopende visietrajecten en de uitgangspunten op basis waarvan het college en de samenleving de komende tijd het participatieproces vormgeven.
Tegelijk neemt het u in de ‘leefwereld’ mee naar een vernieuwende, frisse aanpak voor de Omgevingsvisie. Het vraagt u ruimte te geven om participatie in volle omvang te laten plaatsvinden en daarvoor de collectieve kracht van samenleving en gemeente in te zetten. Daarvoor plaatsen we dit voorstel in een context die uitgaat van de volledige betrokkenheid en instemming van de gemeenteraad nu én de gemeenteraden van Hilversum in de toekomstige bestuursperiodes.

Bij dit agendapunt komen twee insprekers.