Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 28 oktober 2020

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.R. Jaarsma
Toelichting: Onderwerpen:
Portefeuille Ruimtelijke Ordening

* Omgevingsvisie

Portefeuille Project Spoorzone

* Gebiedsagenda 1221 (Commissievoorstel Democraten Hilversum)

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen van en vragen aan wethouder Voorink (inclusief de mededelingen en vragen inzake Regionale aangelegenheden)
4
Omgevingsvisie Hilversum 2040, herzien plan van aanpak (675512/v.d. Vegt)
Dit voorstel neemt u op twee manieren mee in de vervolg-aanpak voor de Omgevingsvisie. Het biedt in de ‘bestuurlijke systeemwereld’ de door u gevraagde duidelijkheid over het bestuurlijke proces in de tijd, de samenhang tussen de verschillende lopende visietrajecten en de uitgangspunten op basis waarvan het college en de samenleving de komende tijd het participatieproces vormgeven.
Tegelijk neemt het u in de ‘leefwereld’ mee naar een vernieuwende, frisse aanpak voor de Omgevingsvisie. Het vraagt u ruimte te geven om participatie in volle omvang te laten plaatsvinden en daarvoor de collectieve kracht van samenleving en gemeente in te zetten. Daarvoor plaatsen we dit voorstel in een context die uitgaat van de volledige betrokkenheid en instemming van de gemeenteraad nu én de gemeenteraden van Hilversum in de toekomstige bestuursperiodes.
5
Gebiedsagenda 1221 (Commissievoorstel Democraten Hilversum) (705418)