Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 13 oktober 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 19:55
Voorzitter: H.H. Fennema
Toelichting: Commissievergadering 1.a.
Vragenhalfuurtje voorafgaand aan commissievergadering 1
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Vragen aan wethouder Heller (inclusief vragen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen