Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 22 oktober 2020

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: B. Verweij
Toelichting: Onderwerpen:
Portefeuille Wonen

* Woonvisie
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
4
Mededelingen van en vragen aan wethouder Heller (inclusief de mededelingen en vragen inzake Regionale aangelegenheden)
4
Themabijeenkomst Woonvisie
Ter informatie voor de commissievergadering van 15-09-2020 is bijgevoegde brief opgesteld inclusief presentatie.