Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 13 oktober 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 19:55
Voorzitter: A.F. Vreugdenhil-de Bl├ęcourt
Toelichting: Commissievergadering 2.a.
Vragenhalfuurtje voorafgaand aan commissievergadering 2
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Vragen aan wethouder Broertjes en wethouders Wolthers en Walters (inclusief vragen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen