Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 24 september 2019

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: R.S. Cazemier

1
Welkom
2
Opening
3
Moment van stilte
4
Vaststellen agenda
5
Bekrachtiging geheimhouding
6
Spreekrecht burgers
7
Actualiteitendebat
8
Overzicht toezeggingen
9
(H) Vaststelling verslag raad
10
Moties vreemd aan de orde van de dag
11
Ter informatie: samenvatting begrotingswijziging
12
Lijst ingekomen stukken
12.1
Informatie van het college
12.2
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt deze voor kennisgeving aan te nemen
12.3
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt ze ter afhandeling in handen van het college te stellen
12.4
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt deze als volgt af te handelen
13
Moment van stilte
13
Sluiting
Top