Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Raadscommissie Ruimte en Financiƫn - 12 februari 2019

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Y. van Dortmont
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Spreekrecht burgers
Mevr. N. Klinge, gemeentelijke communicatie rond RO-vergunningen
Dhr. G. Rietveld, camping De Nes, verhoging toeristenbelasting
Dhr. A. Bogaard, Verbrede landbouw wordt tegengewerkt
4
Toezeggingenlijst
5
Vragenhalfuur
Pro Krimpenerwaard - Toeristenbelasting
6
Presentatie IBKW (20 min)
7
Beleidsnota Snippergroen (30 min)
8
Toetreding werkgeversvereniging door Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en waardebepaling SVHW (10 min)
9
Nota reserves en voorzieningen 2019 (H)
10
Uittreden Gemeenschappelijke Regeling Bureau OVL Lek-Merwede (20 min)
11
Toelichting op de Begrotingswijziging nr. 3, raad 29 januari (5 min)
12
Mededelingen - gelegenheid voor collegeleden en commissieleden voor het doen van korte mededelingen. Bij dit agendapunt kunnen ook gemeenschappelijke regelingen aan de orde komen.
13
Ingekomen stukken uit de raad - het betreft korte vraag of reactie
Pro Krimpenerwaard:
1.6 SV18-63 Skaeve Huse
1.10/1.14 Prestatieafspraken wonen
1.20 RIB Groot onderhoud bomen
2.2 Huurdersbelangenvereniging Gouderak
14
Sluiting
Top