Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Raadscommissie gezamenlijk - 12 maart 2019

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.C. Bultman
Toelichting:
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Spreekrecht burgers
4
Panorama Krimpenerwaard (2 uur en 15 min)
5
Gebiedsbod / Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (45 min)
Informatieve bespreking kaders en proces
6
Sluiting
Top