Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 14 mei 2019

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: R.S. Cazemier
Algemene documenten:

1
Welkom
2
Opening
3
Moment van stilte
4
Vaststellen agenda
Verzoek CDA, Pro Krimpenerwaard en ChristenUnie tot het houden van een Interpellatiedebat 'Sloopwerkzaamheden brug 'Buiten de Veerpoort' Schoonhoven
Na positief besluit op verzoek agendering, behandelen bij agendapunt 7

Verzoek PK tot het houden van een Actualiteitendebat "Herinrichting buiten de Veerpoort"
Behandelen bij agendapunt 8

Verzoek Dierbaar Krimpenerwaard tot het houden van een Actualiteitendebat 'Massale illegale roof zwaneneieren en zwanenmishandeling'
Behandelen bij agendapunt 8

Weth. Vente heeft de raad verzocht agendapunt 15 door te schuiven naar 11 juni. Van het Presidium is geen bezwaar ontvangen.

Moties vreemd aan de orde van de dag worden behandeld bij agendapunt 20
5
Bekrachtiging geheimhouding
Geen bijlagen
6
Spreekrecht burgers
Mevr. A. Oosterlaken, directeur bibliotheek Krimpenerwaard, agendapunt 16, Subsidieplafonds 2020
Dhr. B.J. Vriezen, agendapunt 14, aanvraag ontheffing bij provincie inzake melkgeitenhouderij MooiMekkerland. De bijlage is te downloaden, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi3ksHJ1Z3iAhXDaFAKHRxUB_UQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.stateninformatie.provincie-utrecht.nl%2FVergaderingen%2FCommissie-Ruimte-Groen-en-Water%2F2018%2F04-juni%2F13%3A00%2F2018RGW73-02-Geitenhouderij-en-gezondheid-advies-GGD-regio-Utrecht.pdf&usg=AOvVaw0_3lgo28k0Rg99j6wRgzbR
7
Interpellatiedebat 'Sloopwerkzaamheden brug 'Buiten de Veerpoort' Schoonhoven (CDA, Pro Krimpenerwaard, ChristenUnie))
8
Actualiteitendebat
9
Overzicht toezeggingen
10
(H) Vaststelling verslag raad
11
(H) Voordracht tot benoeming lid Raad van Toezicht OZHW

12
(H) Bestemmingsplan Voorstraat 12 - Lekkerkerk
13
(H) Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (GR SVHW)
14
(B) Aanvraag ontheffing bij provincie inzake melkgeitenhouderij MooiMekkerland
15
(B) Aanvullend verzoekbesluit onteigening Gebiedsovereenkomst Veenweiden
Agendapunt is verschoven naar 11 juni.
15.a
Schorsing - voortzetting op 15 mei
Top