Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 april 2019

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: R.S. Cazemier

1
Welkom
2
Opening
3
Moment van stilte
4
Vaststellen agenda
5
Bekrachtiging geheimhouding
6
Spreekrecht burgers
7
Actualiteitendebat
8
Overzicht toezeggingen
9
(H) Vaststelling verslag raad
10
Moties vreemd aan de orde van de dag
11
Ter informatie: samenvatting begrotingswijziging
12
Lijst ingekomen stukken
12.1
Informatie van het college
pdf 1.1 SV19-23 antw PK, Kosten bestuurscrisis.pdf (41KB)
pdf 1.2 SV19-20 antw PK, handhaving in de polder Berkenwoude.pdf (219KB)
pdf 1.2 Bijlage SV19-20 - brief dhr. Burgert en Eikenboom, Handhaving in de polder (geanonimiseerd).pdf (837KB)
pdf 1.3 SV19-27 antw CDA Uittreden GR OVL.pdf (130KB)
pdf 1.4 SV19-14 antw PK, Kap bomen Lopikersingel - Wal.pdf (149KB)
pdf 1.5 RIB Kappen en herplanten van bomen aan de Lopikersingel te Schoonhoven.pdf (64KB)
pdf 1.6 RIB inzake Evaluatie 2018 Inzet Buitengewoon opsporingsambtenaren.pdf (35KB)
pdf 1.6 BIJL Evaluatie 2018 Inzet Buitengewoon opsporingsambtenaren 18-0035116_.pdf (1,4MB)
pdf 1.7 RIB Vierde kwartaalrapportage Veilig Thuis Hollands Midden.pdf (97KB)
pdf 1.7 BIJL Vierde kwartaalrapportage 2018 Veilig Thuis Hollands Midden.pdf (1,2MB)
pdf 1.8 RIB Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2020.pdf (95KB)
pdf 1.8 BIJL- Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2020- 19-0005233.pdf (438KB)
pdf 1.9 RIB Vervangingsregeling college van Burgemeester en wethouders.pdf (36KB)
pdf 1.10 RIB GGD Benchmark resultaten 2017.pdf (35KB)
pdf 1.10 Bijlage - De GGD in beeld.pdf (729KB)
pdf 1.10 Bijlage - Rapportage over de resultaten van de benchmark van de GGD'en 2017 - samenvatting uitkomsten GGD Hollands Midden.pdf (423KB)
pdf 1.11 RIB Vervolg Cultuurbeleid.pdf (83KB)
pdf 1.12 RIB Gesprek met gedeputeerde dhr. H. Weber inzake schadebestrijding.pdf (71KB)
pdf 1.13 RIB Toezegging NL-alert / stankoverlast tankwagenincident Alblasserdam (T19-37) .pdf (bijlage volgt) (101KB)
pdf 1.14 RIB Vervolg Cultuurbeleid.pdf (79KB)
pdf 1.15 RIB Evaluatie integraal veiligheidsbeleid 2018.pdf (180KB)
pdf 1.16 RIB Evaluatierapport 'Overlast motoren Lekdijk'.pdf (1MB)
pdf 1.17 RIB MooiMekkerland, beantwoording Gedeputeerde Staten.pdf (252KB)
pdf 1.18 Uitnodiging bewonersavond VO Aan de Dwarssloot Ammerstol op 2 april.pdf (64KB)
pdf 1.19 Nieuwsbrief Afsluiting Populierenlaan Stolwijk.pdf (1,4MB)
12.2
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt deze voor kennisgeving aan te nemen
12.3
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt ze ter afhandeling in handen van het college te stellen
12.4
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt deze als volgt af te handelen
13
Moment van stilte
13
Sluiting
Top