link naar deze pagina

Vergadering commissie Ruimtelijk Domein - 8 januari 2020

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: A.M. Brouwers
Toelichting: In deze vergadering worden op voorstel van het Presidium ook 2 agendapunten van de commissie Algemene Zaken behandeld

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 20 november 2019
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Verlenging zonnepanelenproject Groene Zone
6
Bespreking onderwerpen Rekenkamercommissie
7
Voorstel tot vaststelling van het Meerjarenonderhoudsplan MJOP gemeentelijke gebouwen 2019 - 2028
8
Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kom Beek en Donk, herziening centrum
9
Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Woning Molenstraat 10, Aarle-Rixtel
10
Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant
11
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
12
Rondvraag
13
Sluiting