link naar deze pagina

Vergadering Presidium - 6 juli 2021

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden

1
Opening.
2
Afsprakenlijst 22 juni 2021
3
Vaststelling voorlopige commissie agenda’s van 20, 21 en 22 juli 2021
4
Evaluatie raadsvergadering 24 juni 2021
5
Evaluatie thematische raadsbijeenkomst wonen 22 juni 2021
6
Wat verder ter tafel komt
- Interview delegatie raad in het kader van onderzoek rekenkamercommissie naar schuldhulpverlening (Welke raadsleden zijn daarvoor beschikbaar?)