link naar deze pagina

Vergadering commissie Ruimtelijk Domein - 21 juli 2021

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: A.M. Brouwers

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 2 juni 2021
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5.a
Presentatie provincie Noord-Brabant i.v.m. VKA N272 / N615
5.b
Presentatie diverse projecten Bereikbaarheidsagenda
6
Presentatie geactualiseerd erfgoedbeleid
7
Voorstel tot aanpassing van de Bomenverordening
8
Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor het opwaarderen bushalte Bavaria rotonde
9
Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Mgr. Verhagenstraat ongenummerd
10
Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 2 ruimte voor ruimtewoningen Heereindsestraat Beek en Donk
pdf 10 20210721 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan 2 ruimte voor ruimtewoningen Heereindsestraat Beek en Donk.docx (51KB)
pdf 10 20210721 Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan 2 ruimte voor ruimtewoningen Heereindsestraat Beek en Donk.docx (32KB)
pdf 10 20210721 Regels vgbp 2 ruimte voor ruimtewoningen Heereindsestraat, Beek en Donk.pdf (207KB)
pdf 10 20210721 Regels bijlage 1 Landschapsinpassingsplan 2 rvr Heereindsestraat.pdf (185KB)
pdf 10 20210721 Regels bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten 2 rvr Heereindsestraat.pdf (18KB)
pdf 10 20210721 Toelichting vgbp 2 ruimte voor ruimtewoningen Heereindsestraat, Beek en Donk.pdf (1.2MB)
pdf 10 20210721 Toelichting bijlage 1 Ruimtelijke onderbouwing (ruon) 2 rvr Heereindsestraat.pdf (2.6MB)
pdf 10 20210721 Toelichting bijlage 2 Watertoetsoverleg (bijlage 1 ruon) 2 rvr Heereindsestraat.pdf (318KB)
pdf 10 20210721 Toelichting bijlage 3 Bodemonderzoek (bijlage 2 ruon) 2 rvr Heereindsestraat.pdf (11.6MB)
pdf 10 20210721 Toelichting bijlage 4 Archeologisch onderzoek (bijlage 3 ruon) 2 rvr Heereindsestraat.pdf (5MB)
pdf 10 20210721 Toelichting bijlage 5 Akoestisch onderzoek (bijlage 4 ruon) 2 rvr Heereindsestraat.pdf (4.8MB)
pdf 10 20210721 Toelichting bijlage 6 Quickscan flora en fauna (bijlage 5 ruon) 2 rvr Heereindsestraat.pdf (10.6MB)
pdf 10 20210721 Toelichting bijlage 7 Archeologisch proefsleuvenonderzoek (bijlage 6 bij ruon) 2 rvr Heereindsestraat.pdf (8.9MB)
pdf 10 20210721 Toelichting bijlage 8 Leveringsdocument bouwtitel 1.pdf (1.7MB)
pdf 10 20210721 Toelichting bijlage 9 Leveringsdocument bouwtitel 2.pdf (2.5MB)
pdf 10 20210721 Verbeelding vgbp 2 ruimte voor ruimtewoningen Heereindsestraat, Beek en Donk.pdf (636KB)
11
Stand van zaken bouwplannen (onder voorbehoud)
Er zijn bij dit agendapunt deze keer geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
12
Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant
13
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
14
Rondvraag
15
Sluiting