link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 oktober 2020

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden

1
Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde
2
Vaststelling agenda
3
Vragenhalfuurtje
4
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 27 augustus 2020
5
Ingekomen stukken
In deze raadsvergadering bestaat de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen over de antwoorden van het college op de gestelde vragen van PNL over de samenwerking van Laarbeek en Gemert-Bakel
6
H. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang gemeente Laarbeek 2020
7
H. Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten
8
H. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat Beek en Donk
9
H. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze toekomst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
10
H. Voorstel tot beschikbaarstelling van een aanvullend structureel budget voor het onderhouden van sportparken
11
B. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de 2e wijziging van de begroting 2020 en 1e wijziging op de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten
12
B. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de gemeentelijke bijdrage in de aanpak van de N279 en het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst
13
B. Voorstel tot beschikbaarstelling van een aanvullend krediet voor extra werkzaamheden aan de Nieuwe Erven
14
Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2020
De vergaderstukken worden z.s.m. gepubliceerd
15
Sluiting