link naar deze pagina

Raadsinformatiebijeenkomsten - 22 juni 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter:
Toelichting: Thematische raadsbijeenkomst over wonen

1
Inleiding WoCom op systeem woningtoewijzing
Wat signaleert WoCom
2
Toelichting wethouder Meulensteen
\- Tussenstand prestatieafspraken sociale huurwoningen\.
   Afspraak: 170 extra sociale huurwoningen in periode 2017 - 2025
  Gerealiseerd per 1 januari 2020: 54 woningen
  In uitvoering: 26
  Nog te realiseren: 90 woningen
- Bewonersavond ‘ouder worden in Laarbeek’ van 22 februari.
  Meeste inwoners kiezen voor zo lang mogelijk thuis blijven wonen en de meergeneratiewoningen.
- Afwegingskader Transformatie en woningsplitsing.
  Verzoeken worden meegenomen bij besluitvorming over programma voor 300 extra woningen 1e kwartaal 2022.