link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 juli 2021

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 16:00
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden
Toelichting: Kadernota

1
Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde
2
Vaststelling agenda
3
Vragenhalfuurtje
4
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 24 juni 2021
Vanwege het korte tijdsbestek tussen deze en de vorige raadsvergadering komt de toezeggingenlijst de volgende keer weer aan de orde
5
Ingekomen stukken
I.v.m. het korte tijdsbestek tussen deze en de vorige raadsvergadering komt de lijst met ingekomen stukken de volgende vergadering weer aan de orde.
6
B. Voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2020 gemeente Laarbeek
7
B. Voorstel tot vaststelling van de Kadernota 2022 gemeente Laarbeek
8
B. Voorstel tot verlenging van de overeenkomst accountantscontrole
9
Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2021
10
Sluiting