link naar deze pagina

Vergadering commissie Algemene Zaken - 10 januari 2018

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.P.H. Gruijters
Toelichting: Deze vergadering vindt plaats in de commissiekamer van het gemeentehuis

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 16 november 2017
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Voorstel tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Peel 6.1
6
Voorstel tot het instellen van een duurzaamheidslening
7
Voorstel tot vaststelling van het controle protocol 2017
8
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
9
Rondvraag
10
Sluiting