link naar deze pagina

Vergadering Presidium - 28 april 2020

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden

1
Opening.
2
Afsprakenlijst 21 april 2020.
3
Vaststelling conceptagenda van de raadsvergadering van 14 mei 2020.
4
Bespreking wijze van vergaderen
5
Wat verder ter tafel komt.