link naar deze pagina

Vergadering Presidium - 27 juli 2021

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden

1
Opening
2
Afsprakenlijst presidium 6 juli 2021
3
Vaststelling voorlopige raadsagenda van 9 september 2021
4
Evaluatie raadsvergadering 8 juli 2021
5
Evaluatie commissievergaderingen 21 en 22 juli 2021
6
Wat verder ter tafel komt