Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 11 oktober 2018

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden

1
Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde
2
Vaststelling agenda
3
Vragenhalfuurtje
4
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 30 augustus 2018
5
Ingekomen stukken
In deze raadsvergadering bestaat de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen over de antwoorden van het college op de gestelde vragen van De Werkgroep over de locatie Bakelseweg 27 in Aarle-Rixtel.
6
H. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van een bergingsvijver in het woningplan De Beekse Akkers
7
H. Voorstel tot wijziging van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur
8
H. Voorstel tot wijziging van de Verordening Zonnepanelenproject Laarbeek 2017
9
H. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Putweg 2, Beek en Donk
10
H. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Woningen Heertums Akker, Lieshout
11
B. Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 en Subsidieregeling Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant 2017-2030
12
B. Circulaire economie
13
Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2018
14
Sluiting