Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 november 2018

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 16:00
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden
Toelichting: Begroting en grondnota

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vragenhalfuurtje
4
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 11 oktober 2018
5
Ingekomen stukken en mededelingen
In deze raadsvergadering bestaat de mogelijkheid vragen te stellen over de antwoorden van het college op de gestelde vragen m.b.t. aardgasvrije nieuwbouw
6
Voorstel tot vaststelling van de Grondnota 2018
7
Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2019
pdf 7 20181108 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2019.pdf (73KB)
pdf 7 20181108 Raadsbesluit vaststelling programmabegroting 2019.pdf (38KB)
pdf 7 20181108 Aanbiedingsbrief programmabegroting 2019.pdf (69KB)
pdf 7 20181108 Programmabegroting 2019 - RAAD inclusief BIJLAGEN.pdf (3.4MB)
pdf 7 20181108 Overzicht aandachtspunten fracties behandeling Kadernota 2019.pdf (166KB)
pdf 7 20181108 Amendement DWG Bomenfonds begroting 2019 aangepast tekstvoorstel.pdf (272KB)
pdf 7 20181108 Amendement ABL inzake reservering Donkse Brug-1.pdf (134KB)
pdf 7 20181108 Motie PNL Fietspad Sonseweg.docx (229KB)
pdf 7 20181108 Motie PNL ramingen sociaal domein.docx (223KB)
pdf Motie PNL Tussenevaluatie ondernemersfonds (3).docx (164KB)
pdf 7 20181108 Motie De Werkgroep Afvalrace begroting 2019.docx (369KB)
pdf 7 20181108 Motie CDA handhaven realisatieperiode 5 jaar openbare verlichting 8 november 2018.doc (226KB)
pdf 7 20181108 PvdA Motie verduurzamen bestaande huurwoningen.docx (301KB)
pdf 7 20181108 PvdA Motie betaalbaar houden huur- en koopwoningen.docx (305KB)
pdf 7 20181108 PvdA Motie zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.docx (301KB)
pdf 7 20181108 Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2019 + vragen commissie AZ Grondnota 2018.pdf (142KB)
pdf 7 20181108 Overzicht exercitie 'Oud voor Nieuw' - BG2019.pdf (26KB)
pdf 7 20181108 Overzicht gemeentelijke gebouwen en objecten 2018 (november).pdf (29KB)
pdf 7 20181108 Overzicht maatschappelijk wenselijk - BG2019.pdf (18KB)
pdf 7 20181108 Overzicht noodzakelijke voorstellen - BG2019.pdf (17KB)
overig geluidsopname Algemene Beschouwingen diverse fracties.MP3 (12.9MB)
overig geluidsopname Moties en amendementen I.MP3 (9.8MB)
overig geluidsopname Moties en amendementen II.MP3 (9.6MB)
overig geluidsopname Reactie Algemene Beschouwingen weth Meulensteen en Briels.MP3 (9.1MB)
overig geluidsopname Reacties Algemene beschouwingen burg van der Meijden.MP3 (1.1MB)
overig geluidsopname Reacties Algemene beschouwingen weth Buter.MP3 (1.9MB)
overig geluidsopname Reacties Algemene beschouwingen weth Slaets.MP3 (371KB)
overig geluidsopname Reacties Algemene beschouwingen weth van der Zanden.MP3 (4MB)
pdf Algemene beschouwingen PNL Programmabegroting 2019.docx (207KB)
pdf Algemene beschouwingen ABL Programmabegroting 2019.docx (238KB)
pdf Algemene beschouwingen CDA Programmabegroting 2019.doc (354KB)
pdf Algemene beschouwingen DWG Programmabegroting 2019.docx (154KB)
pdf Algemene beschouwingen PvdA Programmabegroting 2019.docx (259KB)
8
Sluiting