link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 november 2019

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden
Toelichting: Extra raadsvergadering, aansluitend start de vergadering van de commissie Sociaal Domein

1
Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde
2
Vaststelling van de agenda
2a
Voorstel tot onderzoek van een geloofsbrief, toelating en beëdiging van een nieuw benoemd lid van de gemeenteraad
3
Vragenhalfuurtje
4
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 7 november 2019
De besluitenlijst wordt z.s.m. gepubliceerd.
In verband met het korte tijdsbestek tussen deze en de vorige raadsvergadering komt de toezeggingenlijst bij de volgende raadsvergadering weer aan de orde.
pdf 01 Amendement PNL Begrotingsoverschot verlagen tbv OZB.docx (32KB)
pdf 4 20191119 Besluitenlijst raadsvergadering 7-11-2019.docx (41KB)
pdf Begrotingsbehandeling 2020 Beschouwingen PNL.docx (18KB)
pdf Beschouwing ABL Begroting 2020, def.docx (17KB)
pdf Beschouwing Begroting 2020 CDA Laarbeek.pdf (168KB)
pdf Beschouwing PvdA Programmabegroting 2020.docx (57KB)
pdf DWG beschouwingen.JPG (1.4MB)
pdf DWG beschouwingen2.JPG (1.9MB)
pdf DWG beschouwingen3.JPG (1.9MB)
pdf DWG beschouwingen4.JPG (1.8MB)
pdf 02 Amendement PNL Bezuiniging Diverse subsidies - Toerisme algemeen.docx (32KB)
pdf 03 Amendement PNL Bezuiniging Dutch Technology Week.docx (32KB)
pdf 04 Amendement PNL Bezuiniging aantal fte tbv RES.docx (32KB)
pdf 05 Amendement PNL Bezuiniging Applicatiebeheer GBI.docx (32KB)
pdf 06 Amendement PNL Bezuiniging bomenvervangingsplan.docx (32KB)
pdf 07 Amendement PNL Bezuiniging Diverse subsidies - Inzet buurtsportcoach.docx (32KB)
pdf 08 Amendement PNL Bezuiniging Educatie verkeersveiligheid.docx (32KB)
pdf 09 Amendement PNL Bezuiniging voortzetting Groenstrijd 2 0.docx (32KB)
pdf 10 Amendement PNL Bezuiniging subsidies Cluster 1.docx (32KB)
pdf 11 Amendement PNL Bezuiniging subsidies Cluster 2.docx (32KB)
pdf 12 Amendement PNL Bezuiniging subsidies Cluster 3.docx (32KB)
pdf 13 Amendement PNL Bezuiniging subsidie Cluster 4 - Bouwen aan sociale netwerken.docx (32KB)
pdf 14 Amendement PNL Bezuiniging subsidie Cluster 4 - Budget onderzoek klanttevredenheid.docx (32KB)
pdf 15 Amendement PNL Bezuiniging subsidie Cluster 4 - Projectsubsidie gezonde basis.docx (32KB)
pdf 16 Amendement PNL Bezuiniging subsidie Cluster 4 - Watermaand.docx (32KB)
pdf 17 Amendement PNL Taakstellende bezuiniging bibliotheek.docx (32KB)
pdf 18 Amendement PNL Taakstellende bezuiniging Programma 5.docx (32KB)
pdf 19 Amendement PNL Taakstellende bezuiniging managementfunctie.docx (32KB)
pdf 20 Amendement PNL Bezuiniging Regulier onderhoud buitengebied.docx (32KB)
pdf 21 Amendement PNL Intrekken bezuiniging budget Rekenkamer Gemert Bakel Laarbeek.docx (32KB)
pdf 22 Amendement PNL Intrekken bezuiniging subsidie extra veld Sparta 25.docx (32KB)
pdf 2019 11 07 PvdA motie iederen profiteerd mee solarparken.docx (68KB)
pdf 2019 11 07 PvdA motie stimulering houtbouw CLT.docx (67KB)
5
Ingekomen stukken
6
B. Bespreking voorgenomen besluit gemeenschapshuizen (Vierbinden)
7
B. Zienswijze op het concept-werkprogramma 2020 van de Metropoolregio Eindhoven
8
B. Zienswijzen lidmaatschap van de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen Metropoolregio Eindhoven / Omgevingsdienst Zuidoost Brabant / Senzer / GGD
9
Sluiting