Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Vergadering commissie Sociale & Algemene Zaken - 24 april 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: L.W.J. Peeters
Toelichting: Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering Sociale & Algemene Zaken van 29 februari 2024
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2025 Belastingsamenwerking Oost-Brabant
6
Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2025 Metropoolregio Eindhoven
7
Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2025 Veiligheidsregio Zuidoost Brabant
8
Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten
9
Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2025 Blink
10
Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2025 Senzer
11
Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2025 GGD Brabant Zuidoost
12
Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2025 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
13
Voorstel tot omzetting van tussenrapportages naar financiƫle rapportage
14
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
15
Rondvraag
16
Sluiting