Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Vergadering commissie Ruimtelijk Domein - 13 juni 2018

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: A.M. Brouwers

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 21 februari 2018
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Toelichting Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279
De bijlagen 30 t/m 80 hebben betrekking op het besluit zoals dat is genomen tijdens de raadsvergadering van 1 juni 2017
6
Stand van zaken verzoek om kapvergunning bosje Hooge Akkers Aarle-Rixtel
7
Stand van zaken schoolwoningen Aarle-Rixtel
8
Stand van zaken bouwplannen
9
Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant
10
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
11
Rondvraag
12
Sluiting