Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Vergadering commissie Algemene Zaken - 13 september 2018

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.P.H. Gruijters

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 22 februari 2018
4
Ingekomen stukken en mededelingen
pdf 4 20180913 RIB Overzicht van de in 2017 ingediende klachten.pdf (112KB)
pdf 4 20180913 RIB Overzicht van de in 2017 ingediende klachten Bijlage.pdf (34KB)
pdf 4 20180913 RIB Basisplanning Wat gaan we er voor doen in 2018.pdf (105KB)
pdf 4 20180913 RIB Basisplanning Wat gaan we er voor doen in 2018 Bijlage.pdf (228KB)
pdf 4 20180913 RIB Reactie aan Provincie Noord-Brabant in het kader van Veerkrachtig Bestuur.pdf (105KB)
pdf 4 20180913 RIB Reactie aan Provincie Noord-Brabant in het kader van Veerkrachtig Bestuur Bijlage Reactie Peelgemeenten.pdf (360KB)
pdf 4 20180913 RIB Reactie aan Provincie Noord-Brabant in het kader van Veerkrachtig Bestuur Bijlage brief Provincie Noord-Brabant.pdf (3.7MB)
pdf 4 20180913 RIB Evaluatierapport PIT 2017.pdf (138KB)
pdf 4 20180913 RIB Evaluatierapport PIT 2017 Bijlage.pdf (3.8MB)
pdf 4 20180913 RIB Jaarverslag 2017 van de commissie bezwaarschriften Laarbeek - Gemert-Bakel.pdf (73KB)
pdf 4 20180913 RIB Jaarverslag 2017 van de commissie bezwaarschriften Laarbeek - Gemert-Bakel Bijlage.pdf (323KB)
pdf 4 20180913 RIB Maart- en Meicirculaire gemeentefonds 2018.pdf (170KB)
pdf 4 20180913 RIB Maart- en Meicirculaire gemeentefonds 2018 Bijlage Meicirculaire 2018.pdf (3MB)
pdf 4 20180913 RIB Maart- en Meicirculaire gemeentefonds 2018 Bijlage Maartcirculaire 2018.pdf (482KB)
pdf 4 20180913 RIB Maart- en Meicirculaire gemeentefonds 2018 Bijlage fin. gevolgen meicirculaire.pdf (64KB)
pdf 4 20180913 RIB Maart- en Meicirculaire gemeentefonds 2018 Bijlage fin. gevolgen maartcirculaire.pdf (58KB)
pdf 4 20180913 RIB Rapportage follow-up audit archiefbeheer gemeente Laarbeek 2017-2018.pdf (74KB)
pdf 4 20180913 RIB Rapportage follow-up audit archiefbeheer gemeente Laarbeek 2017-2018 Bijlage 1.pdf (92KB)
pdf 4 20180913 RIB Rapportage follow-up audit archiefbeheer gemeente Laarbeek 2017-2018 Bijlage 2.pdf (277KB)
overig geluidsopname agendapunt 4.MP3 (859KB)
5
Presentatie circulaire economie
6
Voorbereiding evaluatie Ondernemersfonds
7
Bouwstenen voor een effectieve samenwerking Metropoolregio Eindhoven
8
Voorstel tot wijziging van de Verordening Zonnepanelenproject Laarbeek
9
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
10
Rondvraag
11
Sluiting