Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 augustus 2018

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden

1
Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde
2
Vaststelling agenda
3
Vragenhalfuurtje
4
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 5 juli 2018
5
Ingekomen stukken
6
H. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Broekkantsestraat 1 en 5, Beek en Donk
7
H. Voorstel tot vaststelling van de Re-integratieverordening Participatiewet Laarbeek 2018 en intrekking van de Re-integratieverordening Participatiewet Laarbeek 2015
8
H. Voorstel tot vaststelling van de Afstemmingsverordening Participatiewet Laarbeek 2018 en intrekking van de Afstemmingsverordening Participatiewet Laarbeek 2015 en de 1e Wijzigingsverordening
9
H. Voorstel tot vaststelling van de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Laarbeek 2018 en intrekking van de Verordening loonkostensubsidie Laarbeek 2015
9.a
Raadsvoorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding op het taxatierapport over vier schoolwoningen aan de Jan van Rixtelstraat 20 en 22 in Aarle-Rixtel.
10
B. Initiatiefvoorstel mevrouw Donkers met betrekking tot schoolwoningen Aarle-Rixtel
11
B. Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet van € 80.000,- voor de verbouwing/splitsing van de schoolwoningen Jan van Rixtelstraat te Aarle-Rixtel
12
B. Voorstel tot beschikbaarstelling van het benodigde krediet tot aanpassingen van de bestuursvleugel
13
Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2018
14
Sluiting