Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Vergadering commissie Ruimtelijk Domein - 10 januari 2018

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: A.G.M. v.d. Wijdeven

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 15 november 2017
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Presentatie ondernemersplan Blink
6
Presentatie resultaten natuurmonitoring 2017
7
Voorstel tot instellen van een 'reserve bereikbaarheidsagenda'
8
Kredietaanvraag werkbudget 2018 Bereikbaarheidsagenda
9
Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Pater Becanusstraat - Molenweg, Beek en Donk
10
Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet Herinrichting Oranjeplein, Mariahout
De originele genoemde bijlage, ontwerp voor de herinrichting, ligt ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis. Dit bestand is te groot voor publicatie op ibabs.
De kostenopzet is geplaatst in het afgesloten gedeelte omdat dit vertrouwelijke informatie is.
11
Stand van zaken bouwplannen
12
Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant
13
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
14
Rondvraag
15
Sluiting