Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Vergadering commissie Sociaal Domein - 20 februari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: M.C. Slaets-Sonneveldt

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 9 januari 2018
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Toelichting financiƫle cijfers Sociaal Domein
6
Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 GGD
7
Voorstel tot vaststelling van de reactie op de Kadernota 2019 GGD
8
Voorstel tot vaststelling van de reactie op de Kadernota 2019 Senzer
9
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
10
Rondvraag
11
Sluiting