link naar deze pagina

Vergadering commissie Sociaal Domein - 19 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.P.A.C. van Zeeland
Toelichting: Om 19.30 uur start er deze avond een extra raadsvergadering. Aansluitend volgt de vergadering van de commissie Sociaal Domein

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 10 september 2019
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Presentatie GGD over extra taken en extra middelen die daarvoor nodig zijn
6
Voorstel tot wijziging van de Verordening WMO in verband met het abonnementstarief
7
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
8
Rondvraag
9
Sluiting