Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Vergadering commissie Sociaal Domein - 15 februari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: Hans Strijbosch

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 11 januari 2022
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Presentatie bibliotheek De Lage Beemden 2023
6
Presentatie ontwikkelen app toegankelijk maken kunst in openbaar gebied
7
Voorstel tot vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2022 GGD Brabant Zuidoost
8
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
9
Rondvraag
10
Sluiting