Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Vergadering commissie Sociaal Domein - 11 september 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.P.A.C. van Zeeland

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 3 juli 2018
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Toelichting door Stichting Leergeld
6
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
7
Rondvraag
8
Sluiting