link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 17 september 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Bundel:
pdf Agendabundel (54.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten - geen
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Nota van Uitgangspunten herontwikkeling Berkel Centrum Oost (Hergerborch) - spreektijd 1e termijn 5'/2e termijn 3'

De Nota van Uitgangspunten 'Berkel Centrum Oost (Hergerborch)' (T19.11403) vast te stellen.


Kathy Arends
RE
6.b
Huisvestingsbeleid Arbeidsmigranten Lansingerland

De nota ‘Huisvestingsbeleid arbeidsmigranten Lansingerland’, corsa nummer: T19.10648, vast te stellen.


Kathy Arends
RE
6.c
Vaststelling bestemmingsplan "Hordijk-locatie" - bijlagen met persoonsgegevens in iBabs-map persoonsgegevens/twee bijlagen hiervan via de mail vanwege de grootte van de stukken

1. De Nota zienswijzen bestemmingsplan "Hordijk-locatie" vast stellen.
2. Het bestemmingsplan "Hordijk-locatie", met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0183-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBK met datum 31 januari 2016, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.


Kathy Arends
RE
6.d
Vaststelling welstandscriteria "Hordijk-locatie"

De Welstandsnota uit april 2012 partieel te herzien door toevoeging van de welstandscriteria "Hordijk-locatie" aan de Welstandsnota.


Kathy Arends
RE
6.e
Reparatie bestemming Noordersingel 127a in bestemmingsplan Groenzoom (bestuurlijke lus)

  1. Het gerepareerde bestemmingsplan “Groenzoom”, met identificatiecode IMRO.1621.BP0165H01-VAST bestaande uit de verbeelding, de regels en plantoelichting, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN van 23 juli 2015, vast te stellen.

  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Kathy Arends
RE
6.f
Vaststelling Geurverordening Noordeindseweg 11b, Berkel en Rodenrijs

De Geurverordening Noordeindseweg 11b, Berkel en Rodenrijs, gemeente Lansingerland vast te stellen.


Kathy Arends
RE
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting