link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 10 november 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Toelichting: AANVANG VERGADERING: 19:00 uur! Schorsing vergadering na agendapunt 6C. Vervolg vergadering op 11 november 2020: aanvang 20:30 uur!
Bundel:
pdf Agendabundel (95.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Bespreekpunt CDA: geluidsschermen N209, Bleiswijk
Griffie
5.b
Woningbouwimpuls en Wilderszijde (aangepaste spreektijden: 5 min eerste termijn, 3 min tweede termijn)
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Vaststelling bestemmingsplan "Dorpsvilla de Lans, Rodenrijseweg 63" (bijlagen en zienswijzen geplaatst in de iBabsmap Stukken met persoonsgegevens)(aangepaste spreektijden: 5 min eerste termijn, 3 min tweede termijn)

Gevraagde beslissing:  1. De nota zienswijzen bestemmingsplan “Dorpsvilla de Lans, Rodenrijseweg 63” vast te stellen.

  2. Het bestemmingsplan “Dorpsvilla de Lans, Rodenrijseweg 63”, met identificatiecode NL.IMRO.1621.BP0190-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT met datum 31 juli 2019, ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Kathy Arends
RE
6.b
Parkeeropgave Berkel Centrum Oost (bijlagen over kosten geplaatst in de iBabs map cie ruimte geheime stukken)

Gevraagde beslissing:  1. Geen parkeergarage te realiseren, maar in te zetten op een uitbreiding van het parkeren op maaiveld (parkeervariant 1b).

  2. Een bestemmingsplanprocedure voor te bereiden, waarin de woningbouw op locatie Hergerborch, het verleggen van de Molenwerfstraat en de uitbreiding van het parkeren mogelijk wordt gemaakt.

  3. De financiële mogelijkheden voor het verleggen van de Molenwerfstraat en de uitbreiding van het parkeren te verkennen.

Kathy Arends
RE
6.c
Vaststellen locatie Afvalbrengstation en Gebiedsvisie Bosland (aangepaste spreektijden: 5 min eerste termijn, 3 min tweede termijn)

  1. Het Afvalbrengstation te realiseren op bedrijventerrein Leeuwenhoekweg voor € 3,5 miljoen.

  2. In te stemmen met scenario 2B uit de Gebiedsvisie Bosland als voorlopig einddoel voor de ontwikkeling van Bosland.

  3. De kapitaallasten hiervoor te dekken uit de afvalstoffenheffing.

  4. 1 miljoen vrij te laten vallen uit de reserve kapitaallasten en toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Simon Fortuyn
RE