link naar deze pagina

Gemeenteraad - 28 januari 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Pieter van de Stadt
Algemene documenten:

x
1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Spreekrecht voor niet-raadsleden
5
Vaststelling van de agenda
6
Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering
7
Lijst ingekomen stukken
Griffie
8
Bespreekpunten
8.a
Verordening Sociaal Domein 2021
< P>1.De Verordening Sociaal Domein 2021 (T20.14076) vast te stellen per 1 januari 2021.< /P>
< P>2. De Verordening Sociaal Domein 2020 (T19.13049) in te trekken per 1 januari 2021.< /P>
Ankie van Tatenhove, Kathy Arends
SA
8.a.1
Amendement A2021-001 Schrappen hoofdstuk 8 Verordening sociaal domein 2021 (PvdA) ingetrokken
8.a.2
Motie M2021-001 Nieuwe uitgangspunten sociaal domein
9
Hamerstukken
9.a
Bekrachtiging geheimhouding (indien van toepassing)
9.b
Vaststelling bestemmingsplan "Noordeindseweg 380 b en c' te Berkel en Rodenrijs
< P>Gevraagde beslissing:< /P>
< OL>
< LI>De Staat van wijzigingen bestemmingsplan “Noordeindseweg 380 b en c” vast stellen.< /LI>
< LI>Het bestemmingsplan “Noordeindseweg 380 b en c”, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0209-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT met datum 1 februari 2020, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de van dit besluit deel uitmakende Staat van wijzigingen bestemmingsplan “Noordeindseweg 380 b en c”.< /LI>
< LI>Geen exploitatieplan vast te stellen.< /LI>< /OL>
Kathy Arends
RE
9.c
Vaststelling bestemmingsplan "Noordeindseweg t.o 117a te Berkel en Rodenrijs (bijlagen in map persoonsgegevens in ibabs)
< P class=Huisstijlkleinekop>Gevraagde beslissing:< /P>
< OL>
< LI>De Staat van wijzigingen bestemmingsplan “Noordeindseweg t.o. 117a” vast stellen.< /LI>
< LI>Het bestemmingsplan “Noordeindseweg t.o. 117a”, te Berkel en Rodenrijs met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0196-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT met datum 1 februari 2019, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de van dit besluit deel uitmakende Staat van wijzigingen bestemmingsplan “Noordeindseweg t.o. 117a”.< /LI>
< LI>Geen exploitatieplan vast te stellen.< /LI>< /OL>
Kathy Arends
RE
9.d
Zienswijze Kadernota GRJR 2022
< P>De zienswijze op de Kadernota 2022 vast te stellen en deze naar de GRJR te verzenden.< /P>
Ankie van Tatenhove
SA
9.e
Vaststellen Verordening Rekenkamer Lansingerland 2021
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>Om de Verordening Rekenkamer Lansingerland 2021 vast te stellen en de Verordening Rekenkamer uit 2007 in te trekken.< /P>
Griffie
10
Sluiting