link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 9 april 2015

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Bundel:
pdf Agendabundel (808KB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Stukken ter advisering aan de raad
5.a
Toekomstvisie sociaal-cultureel vastgoed

Gevraagde beslissing  1. Kennis te nemen van toekomstvisie sociaal-cultureel vastgoed waarin beschreven wordt dat zeven sociaal-culturele accommodaties met een geschatte verkoopwaarde van 3,1 miljoen verkocht zullen worden.

  2. Een krediet van € 0,3 miljoen beschikbaar te stellen voor verhuis- en verbouwingskosten van gebruikers van de af te stoten sociaal-culturele accommodaties.

Albert Abee
RO
6.a
Actualiteiten uit het college, o.a. stand van zaken 3 D's
6.b
Actualiteiten uit de commissie
6.c
Verbonden partijen
7
Rondvraag en sluiting