link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 12 september 2018

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Bundel:
pdf Agendabundel (5.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten - geen
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Lansingerlands Initiatief

1. De Verordening Lansingerlands Initiatief 2018 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Interactieve beleidsvorming, Inspraak en Burgerinitiatief 2016.


2. De Verordening Inspraak en Interactieve beleidsvorming Lansingerland 2018 vast te stellen.


Simon Fortuyn
BIF
6.b
Zomerrapportage 2018 (spreektijden 5 min 1e termijn/3 min 2e termijn)

  1. De zomerrapportage 2018 vast te stellen.

  2. Het saldo van de zomerrapportage 2018 van afgerond € 6.044.000 toe te voegen aan het voorlopig rekeningresultaat 2018.

  3. De begrotingswijziging vast te stellen.

Albert Abee
FIN
6.c
Raadsconsultatie Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 Politie

De zienswijze over het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van de politie eenheid Rotterdam vast te stellen en deze te versturen.


Pieter van de Stadt
RO
6.d
Verhogen drempelbedragen meervoudig onderhandse aanbestedingen

Gevraagde beslissing:  1. Het drempelbedrag voor meervoudig onderhandse aanbestedingen van leveringen en diensten aan te passen van € 30.000 naar € 50.000.

  2. Het drempelbedrag voor meervoudig onderhandse aanbestedingen van werken aan te passen van € 50.000 naar € 150.000.

Simon Fortuyn
BIF
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting