link naar deze pagina

Begeleidingscommissie Accountant Controle - 25 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Jan Pieter Blonk

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Verslag vorige BAC vergadering
4
Rondvraag en sluiting