link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 4 oktober 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Nelleke Bouman-Quist

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
dhr en mevr. Van den Haak betr. bouwplannen/bestemmingsplan wijziging van de Hoefweg 184/186
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten - geen
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Verordening nadeelcompensatie
De verordening nadeelcompensatie dient te worden vastgesteld voor de invoeringsdatum van de Omgevingswet. De huidige planschadeverordening dient te worden gewijzigd, omdat de term planschade onder de Omgevingswet komt te vervallen.
6.b
Vaststelling bestemmingsplan Woning achter Oosteindsepad 5, Bergschenhoek
6.c
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Bleiswijk, 1e partiële herziening Hoefweg 184-186 (stukken met persoonsgegevens in iBabs)
6.d
Rekenkamerrapport 'Bouwen in beweging', onderzoek naar woonbeleid Lansingerland (raadsvoorstel volgt na beeldvorming van 21-9)
7
Actualiteiten uit het college
8
Actualiteiten uit de commissie
9
Verbonden partijen
10
Rondvraag en sluiting