link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 6 oktober 2021

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Toelichting: Helaas is het vanwege de coronamaatregelen nog niet mogelijk dat er publiek in de raadszaal aanwezig is. De vergadering kan wel digitaal gevolgd worden.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten - geen
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
2e begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>Geen inhoudelijke zienswijze in te dienen op de 2< SUP>e< /SUP> begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en het bestuur van de VRR hierover te informeren via briefnr. U21.05552.< /P>
Pieter van de Stadt
SA
6.b
Ontwikkelperspectief Bleizo-West (bevat geheime bijlage) - spreektijd 5' 1e/ 3'2e termijn
< OL>
< LI>Het ontwikkelperspectief ‘PROEFtuin Bleizo’ (T21.06706) vast te stellen als richtinggevend kader voor de ontwikkeling van de locatie Bleizo-West naar een gemengd woonwerkgebied met bandbreedtes van 4.000 tot 6.000 woningen en 100.000 tot 150.000 m² aan bedrijven en voorzieningen.< /LI>
< LI>Voor de verdere ontwikkeling van het gebied de volgende vijf kernwaarden van het ontwikkelperspectief als vertrekpunt te hanteren:< /LI>< /OL>
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>-       Poort tot de regio< /P>
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>-       Aantrekkelijke mix van wonen, werken en voorzieningen< /P>
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>-       Verbonden en bereikbaar< /P>
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>-       Verbindend in kennis en innovatie< /P>
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>-       Gezonde en duurzame leefomgeving< /P>
< P>3.Voor de verdere ontwikkeling van het gebied het ruimtelijk raamwerk van het ontwikkel-perspectief als vertrekpunt te hanteren, met de volgende kenmerken:< /P>
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>-       Veel groen in het gebied, zowel in de openbare ruimte als op gebouwniveau< /P>
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>-       Kwalitatief hoogwaardige langzaam verkeer verbindingen in het gebied en met de omgeving< /P>
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>-       Voldoende afstand en afscherming van hinder gevende omgevingsfactoren< /P>
< P>4.Het college een ontwikkelstrategie en Programma van Eisen uit te laten werken in samenwerking met gemeente Zoetermeer en in 2022 ter besluitvorming voor te laten leggen aan de gemeenteraad.< /P>
Simon Fortuyn
RE
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting