link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 4 oktober 2018

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Alexander Kuipers
Bundel:
pdf Agendabundel (13.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Hospice - toegang voor mensen met laag of geen inkomen - geagendeerd door PvdA en L3B (3 bijlagen bevatten persoonsgegevens en staan in de iBabs map persoonsgegevens)
Griffie
5.b
Intentieovereenkomst De Snip - spreektijden 5 min 1e termijn/3 min 2e termijn
Simon Fortuyn
RO
5.c
Halfjaarrapportage sociaal domein 2018
Ankie van Tatenhove, Kathy Arends
EMO
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Tarievennota Sportaccommodaties 2019-2020

De Tarievennota Sportaccommodaties 2019-2020 (T18.10202) vast te stellen.


Ankie van Tatenhove
EMO
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting