link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 7 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Matthijs Machielse (Raad)

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2024
N.a.v. de Wet gemeenschappelijke regelingen
7
Actualiteiten uit het college
8
Actualiteiten uit de commissie
9
Verbonden partijen
10
Rondvraag en sluiting