link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 10 maart 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Leon Hoek
Toelichting: Leden van de klankbordgroep Omgevingsvisie zijn ook uitgenodigd voor de bespreking van agendapunt 6b.
Bundel:
pdf Agendabundel (12.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Tiny houses - ingebracht door L3B
Griffie
5.b
Afval en scholen - ingebracht door WIJ Lansingerland en D66
Griffie
5.c
Procesgang Noordpolder Driehoek - ingebracht door D66
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Plan van aanpak raadpleging inwoners nieuw Afvalbeleid. Spreektijd eerste termijn 5 min en tweede termijn 3 min.

Gevraagde beslissing  1. Het plan van aanpak “Raadpleging inwoners over toekomstig afvalbeleid” vast te stellen.

  2. Vast te stellen dat het adviesrapport naar aanleiding van de raadpleging richtinggevend is voor de vorming van het nieuwe Afvalbeleid en het daaraan gekoppelde voorkeursscenario en uitvoeringsplan.

Simon Fortuyn
RE
6.b
Nota Uitgangspunten en Ontwikkelstrategie Omgevings-visie Lansingerland. Spreektijd eerste termijn 5 min en tweede termijn 3 min.

De Nota van Uitgangspunten en Ontwikkelstrategie Omgevingsvisie Lansingerland (T20.01221) vast te stellen als basis voor het komen tot een (concept) Omgevingsvisie.


Ankie van Tatenhove
RE
6.c
(Woningbouw)ontwikkeling Bleiswijk

Gevraagde beslissing  1. een woningbouwprogrammering voor Bleiswijk vast te stellen, die is afgestemd op de specifieke behoeften van haar inwoners en een nader te bepalen instroom van jonge gezinnen.

  2. de financiële consequenties voor de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een woningbouw-locatie in ontwikkeling te brengen, te verwerken in de Zomerrapportage 2020.

Kathy Arends
RE
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting