link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 15 september 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Toelichting: De vergadering vindt digitaal plaats via teams
Bundel:
pdf Agendabundel (9.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5.a
Bespreekpunt op voorstel college: Toetsingskader en communicatiekader huisvesting flexwerkers (arbeidsmigranten) Lansingerland
Griffie
5.b
Stand van zaken Berkel Centrum West
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad (geen)
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16 (vervalt), informatiebrieven corona, wilderszijde
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting