link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 12 januari 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Toelichting: Agendering prestatieafspraken (5b):De gemaakte afspraken liggen in lijn met die van vorig jaar. De nieuwe en hoge ambities van zowel het gemeentelijk volkshuisvestingbeleid als corporatiebeleid wil het college in gezamenlijkheid met huurdersvereniging Lansingerland vertalen naar prestatieafspraken voor de periode 2022 en 2023. Met dit proces van nieuwe prestatieafspraken gaat het college intensief aan de slag in 2021. Hoe wenst de raad hier betrokken bij te worden en wat geeft de raad mee?
Bundel:
pdf Agendabundel (23.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen (CU, VVD en D66) Afwijkende spreektijden: 5 min eerste termijn, 3 min tweede termijn.
Griffie
5.b
Prestatieafspraken 2021 gemeente, corporaties en huurdersvereniging Lansingerland
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Vaststelling bestemmingsplan "Noordeindseweg t.o 117a te Berkel en Rodenrijs (bijlagen in map persoonsgegevens in ibabs)

Gevraagde beslissing:  1. De Staat van wijzigingen bestemmingsplan “Noordeindseweg t.o. 117a” vast stellen.

  2. Het bestemmingsplan “Noordeindseweg t.o. 117a”, te Berkel en Rodenrijs met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0196-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT met datum 1 februari 2019, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de van dit besluit deel uitmakende Staat van wijzigingen bestemmingsplan “Noordeindseweg t.o. 117a”.

  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Kathy Arends
RE
6.b
Vaststelling bestemmingsplan "Noordeindseweg 380 b en c' te Berkel en Rodenrijs

Gevraagde beslissing:  1. De Staat van wijzigingen bestemmingsplan “Noordeindseweg 380 b en c” vast stellen.

  2. Het bestemmingsplan “Noordeindseweg 380 b en c”, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0209-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT met datum 1 februari 2020, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de van dit besluit deel uitmakende Staat van wijzigingen bestemmingsplan “Noordeindseweg 380 b en c”.

  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Kathy Arends
RE
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16 (nazending week 2 van januari)
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting