link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 13 september 2018

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Alexander Kuipers
Bundel:
pdf Agendabundel (4.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Bespreekpunt 'Op weg naar een rookvrije generatie' - ingebracht door de ChristenUnie
Griffie
5.b
Op weg naar een rookvrije gemeente: beleid vormen - ingebracht door GroenLinks
Griffie
5.c
Trendanalyse sociaal domein
Ankie van Tatenhove, Kathy Arends
EMO
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Advies toewijzing zendtijd lokale omroep (bijlage met persoonsgegevens in iBabsmap stukken met persoonsgegevens)

Het Commissariaat voor de Media te adviseren de zendtijd voor de lokale omroep voor de gemeente Lansingerland toe te wijzen aan Stichting RTV Lansingerland.


Simon Fortuyn
BIF
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting