link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 10 januari 2017

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Bundel:
pdf Agendabundel (11.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Visiedocument Fietsveiligheid
Simon Fortuyn
RO
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Zienswijze Programma van Eisen bus

In te stemmen met zienswijze U16.15669 op het ontwerp-Programma van Eisen Bus en deze te versturen aan de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit.


Simon Fortuyn
RO
6.b
Vaststellen bestemmingsplan Merenweg 16

Gevraagde beslissing


1.Het bestemmingsplan “Merenweg 16”, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0170-VAST, bestaande uit de verbeelding, de regels en de plantoelichting en de “Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan Merenweg 16”, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN van januari 2016 gewijzigd vast te stellen.


2. Geen exploitatieplan vast te stellen.


Jeroen Heuvelink
RO
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting