link naar deze pagina

Gemeenteraad - 1 oktober 2020

Locatie: Via Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Pieter van de Stadt
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Spreekrecht voor niet-raadsleden
5
Vaststelling van de agenda
6
Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering
7
Lijst ingekomen stukken raad 1 oktober 2020
Griffie
8
Bespreekpunten
9
Hamerstukken
9.a
Bekrachtiging geheimhouding (indien van toepassing)
10
Sluiting