link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 17 maart 2016

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Gerard Bovens
Bundel:
pdf Agendabundel (2.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten - geen
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Integrale aanpak Asielgerechtigden in Lansingerland, Wachttijd sociale huurwoning en Alternatieve huisvesting

Gevraagde beslissing 1. De notitie Asielgerechtigden in Lansingerland (T15.15136) vast te stellen, en daarmee:

  1. in te stemmen met de visie en lokale uitgangspunten van de gemeente Lansingerland bij de integratie van asielgerechtigden;

  2. kennis te nemen van de daaruit vloeiende maatregelen;

  3. in te stemmen met het voorstel om in 2016 versneld 60 asielgerechtigden te laten huisvesten;

  4. in te stemmen met de financiële gevolgen van de verhoogde instroom van asielgerechtigden vanaf 2016;

  5. in te stemmen met het verwerken van de financiële consequenties in de Voorjaarsnota 2016.

 2. In te stemmen met de notitie Aanpak wachttijd sociale huurwoningen Lansingerland (T15.16412).

 3. In te stemmen met de notitie Alternatieve huisvesting asielgerechtigden Lansingerland (T15.16559).

Ankie van Tatenhove
EMO
6.b
Doordecentralisatie De Blesewic

 1. Instemmen met de voorgenomen doordecentralisatie van De Blesewic conform de beschreven uitgangspunten in bijlage T16.01276.

 2. Het college te delegeren om het bovenstaande beslispunt verder uit te werken en hiertoe een overeenkomst met CVO te sluiten.

Jeroen Heuvelink
EMO
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting