link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 6 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslagen vorige vergaderingen
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Informatievoorziening en verloop van proces omtrent verduurzaming zwembad de Windas
5.b
Diverse brieven over locaties Windenergie. Tekst bespreekpunt toegevoegd.
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2023
6.b
Vaststellen verslagen fractiegelden 2023
7
Actualiteiten uit het college
8
Actualiteiten uit de commissie
9
Verbonden partijen
10
Rondvraag en sluiting